Skip to main content

Iman

Iman is not something that I just 'perform' in a place of worship. Iman is life. Iman is how I interact with Allah during all the breaths that I take.

(Shaykh Habib 'Ali al Jifri)

Comments

Popular posts from this blog

Namaz ki Niyat

Namaz ki Niyat

There is no namaz without intention. The intention of this prayer is obligatory plans and intentions of the heart. For example I would think that the heart of the four rak'ahs farz or sunnat will officiate If you read the prayer behind the Imam of his intention to make muqtdy. Read in detail in Urdu.

Namaz ki Niyat:Koi namaz niyat ke beghair nahi hoti. Jo namaz parhni ho is ki niyat karna farz hai. Aur niyat dil ke iradah ka naam hai maslan dil mein iradah kare keh falan waqt ki namaz char rikat farz ya char rikat sunnat ada karta hon. Agar imama ke piche namaz parhna ho to is ka moqdadi hone ki bhi niyet kare. Zuban se niyat karna zaruri nahi lekin agar zuban se bhi niyat kar le to yeh bhi durust hai aur Arbi mein niyat karne bhi zaruri nahi apni madri zuban(language) mein niyat kar lein. Hum bator namuna do niyatain likte hain, baqi namazon ki niyat isi tarah kar lia karein.

Zuhar ki Char Sunnaton ki Niyat:

Niyat karta hon char rikat namaz sunnat zuhar ki, waste…

Namaz na Parhne ka Azab

Namaz na Parhne ka Azab

There fifteen punishment for not pray namaz. Six in the world, three at the time of death, three in Qabar and three also in Qabar. Read in detail in Roman Urdu.

Namaz na Parhne ki 15 Sazayain:

Jo namaz kay muaamlay mein susti barte ga. Allah use 15 qisam ki sazayain de ga. In mein 6 dunya mein, 3 mot ke waqt, 3 qabar aur 3 qabar se nikalne ke baad de ga.

Dunya ki 6 Sazayain Yeh Hain:

1. Allah taala us ki umer se barkat zail kar dega.
2. Allah taala us ke chehre se neik logon jaisi nuranyat cheen le ga.
3. Allah taala us ke kisi amal ka ajar-o-sawab nahi de ga.
4. Us ki koi dua aasman tak buland nah hogi.
5. Allah taala logon ke samne use zaleel-o-khuar kare ga.
6. Naik logon ki dua mein us ka koi hissah na hoga.

Mot ke Waqt 3 Sazayain:

1. Zaleel ho kar mare ga.
2. Bhuka mare ga.
3. Marte waqt etni sakht piaas lagegi keh agar use sare daryaon ka pani bhi pila dia jaye to piaas na jaye.

Qabar ki Sazayain:

1. Us ki qabar tang kar di jaye gi aur us ki qabar is…

Farz and Wajibat of Namaz

Farz and Wajibat of Namaz

There are 14 farz in namaz in which some of them are must be doing before the namaz and some of them are doing during namaz. For prey namaz should be clean space where you prey namaz, clothes, body. More detail read in bellow in Urdu.

Faraiz aur Wajibat-e-Namz:

Namaz ke 14 farz hain jin mein se chand aise hain jin ka namaz se pehle ada karna zaruri hai aur in ko namaz ki sharait bhi kaha jata hai. aur chand faraiz aise hain jo dakhil namaz hain in sab ki fehrist yeh hai.

1. Badan ka pak hona

2. Kapron aur jaye namaz ka paak hona.

3. Satar aurat yani mardon ko naaf se ghutnon tak aur auraton ko chehre aur hathilion aur qadmon ke elawa tamam badan ka dhakna farz hai.

4. Namaz ki jagah ka paak hona.

5. Namaz ka waqt hona.

6. Qiblah ki taraf rukh yani khara hona. Namaz ki niyat karna yeh sab sharait hain.

7. Takbeer tahrimah

8. Qiam yani khara hona.

9. Qarat yani aik bari aayat ya teen choti aayatein ya aik choti surat parhna.

10. Ruku karna.

11. Sijdah karna…